XXXIII PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA 2021

XXXIII PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA 2021
Premios: 16.000 euros
Fecha apertura: 01 ene de 2020, 00:00
Fecha límite: 26 jul de 2021, 23:59
Participantes: Desde 18 años. Internacional
Obra: mín. hojas: 80; máx. hojas: 250;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

XXXIII PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA

 

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA 2021

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. No s’hi podran presentar menors d’edat.

3. El termini de presentació d’originals finalitza el 23 de juliol de 2021 a les 13 hores. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.

4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.

5. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira. es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

6. Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit del 12 de novembre de 2021. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

7. La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

9. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades.

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA JUVENIL, NARRATIVA INFANTIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com.

Les obres han d’incloure el nom del títol de l’obra i han de ser presentades amb la tipografia Times New Roman 12, interlineat senzill i 3 cm de marge per cada costat.

En la portada, cal especificar la llegenda, en cada cas:

«Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2021» «Opta al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2021» «Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2021» «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2021» «Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2021» «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2021» «Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2021»

El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada.

En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

XXXIII PREMI DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA

1. Poden optar a aquest premi les novel·les escrites en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua. Els originals han de tindre una extensió mínima de 80 pàgines i una extensió màxima de 250.

2. L’import del premi convocat és de 16.000 €, que s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Carol Borràs, Núria Cadenes, Tudi Torró, Pilar Argudo i Jordi Torrent.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 12 de novembre de 2021.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «L’Eclèctica» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web. Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar