Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

XVI PREMI DE POESIA IBN HAFAJA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ajuntament d'Alzira

XVI PREMI DE POESIA IBN HAFAJA 2021

XVI PREMI DE POESIA IBN HAFAJA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


XVI PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

 

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA 2021

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. No s’hi podran presentar menors d’edat.

3. El termini de presentació d’originals finalitza el 23 de juliol de 2021 a les 13 hores. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.

4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.

5. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira. es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

6. Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit del 12 de novembre de 2021. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

7. La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

9. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades.

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA JUVENIL, NARRATIVA INFANTIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com.

Les obres han d’incloure el nom del títol de l’obra i han de ser presentades amb la tipografia Times New Roman 12, interlineat senzill i 3 cm de marge per cada costat.

En la portada, cal especificar la llegenda, en cada cas:

«Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2021» «Opta al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2021» «Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2021» «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2021» «Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2021» «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2021» «Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2021»

El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada.

En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

XVI PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

1. Poden optar a aquest premi els poemaris o reculls de poesia escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, amb l’extensió habitual dels volums de poesia (entre 30 i 60 poemes).

2. L’import del premi convocat és de 5.000 €, que s’entendrà com a pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

3. El jurat estarà format per Artur Ahuir, Vicent Garcia Perales, Carme Rufino, Àngels Gregori i Vicent Penya.

4. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el 12 de novembre de 2021.

5. El llibre guardonat serà publicat en la col·lecció «Bromera Poesia» d’Edicions Bromera.

6. La resta d’aspectes que regeixen el certamen estan recollits en les disposicions generals i particulars d’aquestes bases.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios:

5.000 euros

Fecha Concurso

Fecha:

26/07/2021 23:59:00

Precio Concurso

Precio:

Gratis

Premio Concurso

Participantes:

Internacional

Premio Concurso

Obra:

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.