XI Certame de Arte ADICAM "MULLERES"

XI Certame de Arte ADICAM "MULLERES"
Premios: 300 euros
Fecha apertura: 16 may de 2022, 10:42
Fecha límite: 30 sept de 2022, 23:59 (Faltan 94 días, 22 horas, 15 minutos)
Participantes: Desde 16 años. Internacional
Obra:

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

O XI Certame queda convocado dacordo ás seguintes bases:

PARTICIPANTES.

A participación no concurso está aberta a todas as persoas maiores de 16 ANOS, sexa cal sexa a súa nacionalidade ou residencia, afeccionadas ou profesionais, que sexan autoras das obras presentadas e cumpran co establecido nestas bases. Non poderán resultar premiadas as autoras gañadoras do 1º Premio dos dous últimos anos.

TEMÁTICA.

O tema elixido será "Muller". A modalidade escollida para este onceavo Certame será a pintura e o debuxo e a técnica a utilizar será de libre elección, sempre que non se faga alusión a ningunha marca comercial, e que de ningún modo o contido da obra sexa ofensivo no máis amplo sentido.

NÚMERO.

Cada artista poderá presentar un máximo de tres obras, que han de ser orixinais e non deben ter sido premiadas en ningún outro certame.

FORMATO.

A única limitación ás obras será a do seu tamaño, que terá que ser dun maximo de 80 cm no lado máis longo. A presentación terá que ser en formato ríxido que facilite a súa exposición. Imprescindible sistema colgado. A obra estará acompañada dun sobre co pseudónimo no seu exterior contendo no seu interior a seguinte información:

Nome, apelidos e idade. Enderezo, código postal e poboación. Teléfono de contacto, dirección de correo electrónico e o título da obra. No reverso do cadro constará o pseudónimo da autora e o título da obra. As obras non poderán estar firmadas.

PRAZO DE INSCRICIÓN.

O prazo para a recepción dos traballos comezará a partir da publicación das presentes bases e concluirá ás 13:00 horas do día 30 de setembro de 2022.

Lugar de presentación das obras para o Certame: na SEDE DE CANGAS de luns a venres de 10 a 14 horas e os luns e os martes tamén de 17 a 19 (C/ Valentín Losada nº1 - 1º, "Casa da Bola" 36940 Cangas). Ou os mércores de mañá na SEDE DE PONTEVEDRA (Rúa Benito Corbal nº 47 - 3º, local 11 (entrada pola rúa Javier Puig Llamas)e na SEDE DE VIGO os xoves de 10 a 13 na Oficina Municipal de Distrito Casco Vello na Rúa Oliva, 12.

XURADO.

O xurado estará formado por:

Presidenta: Dna. Loreto Blanco Salgueiro, Profesora da Universidade de Belas Artes de Vigo.

Vogais: Luz Beloso, Fina Graña Fernández, Henrique Prado e José Enrique Vidal Santos.

Secretario do Xurado: Dr. José Luis Bueno Díaz, Médico do PAC de Cangas Graduado en Belas Artes.

Os membros do Xurado reunirase a última semana de outubro para deliberar e adxudicar o primeiro, segundo e terceiro premio.

O fallo do Xurado darase a coñecer o venres 4 de novembro ás 19:00 no local de Adicam, en Valentín Losada nº1 - 1º (Casa da Bola) durante a inauguración da exposición “Mulleres”.

O fallo do Xurado será inapelable, e o feito de participar no concurso supón a plena aceptación destas bases.

PROPIEDADE DAS OBRAS.

As obras premiadas (Primeiro, Segundo e Terceiro Premio) pasarán a ser propiedade da Secretaría Técnica do Certame.

As obras finalistas do Certame pasarán a formar parte dunha Exposición que se realizará durante o mes de novembro (do 4 de novembro ó 2 de decembro de 2022) na propia sede de ADICAM (Rúa Valentín Losada nº1 - 1º “Casa da Bola” 36940 Cangas). Finalizada a exposición, todas as obras que non fosen premiadas poderán ser recollidas polos autores ata o 30 de decembro de 2022.

De non ser recollidas, entenderase que son doadas a ADICAM para lograr fondos para promover a investigación e a prevención  do cancro de na Comarca do Morrazo.

A participación no Certame implica a aceptación das bases e a autorización da reprodución que se poida facer das imaxes seleccionadas ou gañadoras sempre có fin de difundir os obxectivos que ADICAM promove.

PREMIOS.

O Primeiro Premio do XI Certame de Arte ADICAM “Mulleres” está dotado cun Diploma de Honra e a cantidade de 300€, o Segundo Premio está dotado cun Diploma de Honra e a cantidade de 200 € e o Terceiro Premio está dotado cun Diploma de Honra e a cantidade de 100€ e non se poderán dividir nin se poderá declarar deserto. Os premios están suxeitos a retención fiscal.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web. Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes. Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar