Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

VI PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ajuntament d'Alzira

VI PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 2021

VI PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


VI PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

 

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA 2021

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. No s’hi podran presentar menors d’edat.

3. El termini de presentació d’originals finalitza el 23 de juliol de 2021 a les 13 hores. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.

4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.

5. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira. es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

6. Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit del 12 de novembre de 2021. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

7. La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

9. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades.

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA JUVENIL, NARRATIVA INFANTIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com.

Les obres han d’incloure el nom del títol de l’obra i han de ser presentades amb la tipografia Times New Roman 12, interlineat senzill i 3 cm de marge per cada costat.

En la portada, cal especificar la llegenda, en cada cas:

«Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2021» «Opta al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil 2021» «Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2021» «Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2021» «Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2021» «Opta al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 2021» «Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2021»

El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada.

En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

VI PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

1. Poden optar a aquest premi aquelles obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.

2. Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel·lectual, ni premiades en altres concursos.

3. Les obres s’han de presentar segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB), a color.

4. El premi es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor àlbum il·lustrat que s’hi presente.

5. Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos.

6. L’import del premi convocat per l’Ajuntament d’Alzira, sota el patrocini del Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 euros. Aquesta quantitat s’entendrà com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

7. El jurat estarà format per Anna Ballester, Joan Subirana (Subi), Josep Gregori, Rosa Mengual i la persona responsable d’alcaldia (o persona en qui delegue).

8. L’obra haurà d’estar lliure de drets. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedeix els drets d’explotació sobre l’obra en exclusiva i que hi accepta les condicions. El Grup Bromera la publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial).

9. El veredicte es farà públic el 5 de novembre de 2021.

10. L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios:

6.000 euros

Fecha Concurso

Fecha:

26/07/2021 23:59:00

Precio Concurso

Precio:

Gratis

Premio Concurso

Participantes:

Desde 18 años
Internacional

Premio Concurso

Obra:

mín. hojas: 12
máx. hojas: 20

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.