Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

XV BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL" 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Onil

XV BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL" 2021

XV BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL" 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


XVI BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL" 2021

 

El M.I. Ajuntament d’Onil, amb objectiu de promoure i incentivar la producció literària dins l’àmbit de la novel·la, convoca la XVI BIENNAL DE NOVEL·LA "VILA D’ONIL", 2021.

 

1- REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Podran  optar  al  Premi  tots  els  escriptors  majors  de  18  anys,  de  qualsevol nacionalitat.

 

2- PREMI:

Serà de 2.500 €, als quals s’haurà de practicar la preceptiva retenció sobre l’I.R.P.F. L’abonament es realitzarà mitjançant transferència bancària.

 

3- REQUISITS DE LES OBRES:

Les novel·les tindran una extensió mínima de 150 fulls i un màxim de 300. Hauran de ser grandària DIN A4, i mecanografiats a doble espai a una sola cara que continga almenys 30 línies. A la primera pàgina es farà constar la concurrència a la XVI BIENNAL DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ “VILA D’ONIL” 2021.

Les obres han d’estar escrites en valencià, hauran de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment en cap altre concurs. Tampoc podran estar pendents de lliurament en qualsevol altre premi quan finalitze el termini de presentació, ni podran ser presentades a cap altre certamen abans de la decisió del jurat.

 

4-TEMÀTICA

Lliure

 

5- NÚMERO D'OBRES:

La participació queda limitada a una obra per autor.

 

6- PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Els  treballs  es  presentaran  telemàticament  a  través  del  següent  enllaç:  INSCRIPCIÓ ACÍ. (mundoarti.com)

El cost d'inscripció és de 1,5€ per obra presentada, de les despeses derivades de la plataforma de gestió.

L'autor haurà d'emplenar totes les dades personals (plica) i adjuntar la següent documentació:

1.- Obra poètica en format PDF d'un pes de fins a 5MB

2.- Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identificació vàlid en Dret.

3.- Breu currículum.

4.- Declaració jurada de l'autor. Expressant que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data que va finalitzar el termini de presentació.

 

5- TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OBRES:

Del 24 de maig fins al 14 d’agost a les 23:59 hores (hora espanyola peninsular) No s’acceptarà cap obra enviada fora del termini establit.

La informació sobre la convocatòria podrà sol·licitar-se a la Biblioteca Pública Municipal: telf. 610926671 o al correu electrònico: bienal@ayto-onil.es.

Per qüestions tècniques del formulari d’inscripció, contacto@mundoarti.com

 

6- PROPIETAT DE L'OBRA PREMIADA:

L’ Ajuntament d’Onil es reserva dos anys la gestió de la publicació i distribució de l’obra guanyadora baix segell editorial o en co-edició

Transcorreguts aquests dos anys, si l’autor decideix publicar l’obra a qualsevol altra editorial, haurà d'informar l'Ajuntament, farà constar al llibre el nom del premi, i lliurarà 50 exemplars de l’obra editada al M.I. Ajuntament d’Onil.

 

7- LLIURAMENT DEL PREMI:

Es durà a terme en el Centre Cultural D’Onil Eusebio Sempere. La data serà anunciada prèviament a l'acte.

L'autor guanyador haurà de personar-se en l'acte de lliurament de premis.

 

10- JURAT:

Estarà integrat per tres persones del món de la cultura, nomenades per la Junta de Govern Local. Correspondrà la presidència del Jurat al Regidor de Cultura o persona en qui delegue.

Actuarà com a secretari del jurat un funcionari assignat per l’ajuntament En qualsevol circumstància, la resolució del jurat serà inapel·lable.

El Jurat atendrà criteris tals com l’originalitat, la qualitat artística i la coherència narrativa.

Els membres del jurat no podran expressar opinions sobre les obres presentades fins després de l’acte d’entrega del premi. L’Ajuntament no es fa responsable de les declaracions dels membres del jurat.

El Jurat només obrirà la plica que haja estat premiada.

 

11- ​​​​​​​RETIRADA D'OBRES NO PREMIADES:

Els originals i les seues còpies podran ser reclamades pels seus autors en un termini de 30 dies naturals des del lliurament del premi. Una volta transcorregut aquest període, seran destruïdes sense que hi puga haver cap reclamació en aquest sentit.

Per a més informació: contacto@mundoarti.com

 

12- ​​​​​​​ACATAMENT DE LES BASES:

La participació en el concurs implica l’acatament de totes les bases d’aquesta convocatòria.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Descargar bases originales:

Premio Concurso

Premios:

2.500 euros

Fecha Concurso

Fecha:

14/08/2021 23:59:00

Precio Concurso

Precio:

0 € Premium. Más información
1,5€

Premio Concurso

Participantes:

Desde 18 años
Internacional

Premio Concurso

Obra:

mín. hojas: 150
máx. hojas: 300
máx. obras: 1

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.